0
TakeawalkVR
Case Study.

Scroll Down

Header Cover
VR mod mobning

 

Grundskoleelever producerer egen mobbesimulator —

At blive mobbet er desværre hverdagen for mange skoleelever.

 

Mobning handler ikke kun om ofrene, for der er også de børn der mobber og tilskuerne, der blot ser på. Der er derfor mange involverede, når mobning finder sted og det er yderst vigtigt at tage emnet op i klasserne.

 

Men selvom det er et alvorligt emne, må det godt være sjovt at arbejde med. Og her er VR-platformen Xpandr særlig anvendelig.

 

I børnehøjde –

 

I stedet for at fortælle eleverne, hvad de må og ikke må, så lad os give eleverne muligheden for selv at udvikle nye kompetencer, så de fremadrettet kan håndtere situationer anderledes.

 

Eleverne samarbejder helt konkret om at producere korte film til en VR-brille, hvor scener med mobning udspiller sig.

 

Eleverne optager video med et 360° kamera, redigerer og klipper deres videoer i Xpandr, der netop er udviklet til at gøre film til en interaktiv oplevelse i VR.

 

Den nye dagsorden –

 

Ved hjælp af VR, storytelling og dialog, skaber eleverne i fællesskab retningslinjer for, hvordan de skal forebygge mobning nu og fremadrettet.

Læs mere her.

 

 

 

Forløbet

 • – Idegenerering
 • – Udvikling
 • – Test
 • – Introduktion
 • – Workshops
 • – Løbende opfølgning

Produkter

 • – Xpandr VR-platform
 • – VR Headsets
 • – 360° kamera
 • – Tablets

Hvad skulle VR afhjælpe?

Udfordring

 • – Mange børn er udsat for mobning.
 • – Mobning er et sårbart emne.

Hvordan har VR hjulpet?

Formål

 • – Afhjælpe og forebygge mobning.
 • – Udforske emnet i et elevperspektiv.
 • – Skabe dialog og refleksion om emnet.
 • – Udarbejde fælles retningslinjer.

VR mod mobning

Det giver eleverne mulighed for at træde ind i en virtuel verden, hvor de på nært hold, kan opleve mobningen foregå.

Image Full
VR mod mobning – Beskrivelse

 

Grundskoleelever producerer egen mobbesimulator —

Her bruges VR-platformen Xpandr til at løse en velkendt problemstilling: hvordan kan vi forebygge mobning i grundskolen?

 

En problemstilling, der gang på gang dukker op og hvor vi blev nødt til at overveje om helt nye metoder, skulle bringes i spil. I projektet: VR mod mobning, har vi derfor inddraget teknologien Virtual Reality, som led i at forebygge mobning i grundskolen.

 

Samarbejde –

 

I projektet beskæftiger eleverne sig med VR. De samarbejder om at producere korte film til en VR-brille, hvor scener med mobning udspiller sig. Eleverne optager video med et 360° kamera, redigerer og klipper deres videoer i Xpandr, der er udviklet til at gøre film til en interaktiv oplevelse i VR.

 

Det giver eleverne mulighed for at træde ind i en virtuel verden, hvor de på nært hold, kan opleve mobningen foregå. De kan både pause, foretage valg undervejs og ændre filmens handling.

 

Der er fokus på løbende dialog med eleverne om, de valg en mobber, mobbeofferet eller en tilskuer træffer, når mobning udspiller sig.

 

Medskabere af egen læring –

 

Her arbejdes ud fra et pædagogisk princip om, at læring skabes bedst mellem mennesker. Læring bliver med andre ord en social handling eller proces, hvor eleverne samarbejder om at skabe deres egen forståelse af og mening om det faglige indhold.

 

Det sker ved, at eleverne udvikler eget læringsmateriale (film) til VR-brillen, som gør eleverne til aktive deltagere af egen læring.

 

Eleverne producerer simpelthen deres helt egen mobbesimulator.

 

Fokus på historien –

 

Når eleverne skal producere film, er det også vigtigt, at den fortæller en historie, der kan skabes dialog om. Derfor arbejdes, der med udgangspunkt i historiefortælling, som kan lære eleverne at skabe historier, som vækker følelser hos modtageren.

 

Hertil er der fokus på, at dialogen om mobning skal være anerkendende, lyttende og en proces, hvor eleverne udvikler sig undervejs.

 

Det skal være sjovt –

 

Noget af det måske allervigtigste er, at det skal være interessant for eleverne at arbejde med emnet mobning. Jo mere motiverede de er for at deltage, jo større sandsynlighed er der også for, at eleverne tager læringen til sig.

 

Med den nyeste teknologi og høj grad af medbestemmelse, oplever vi at interessen for emnet mobning, er rigtig god hos eleverne. Forskning indenfor VR peger faktisk også på, at det kan skærpe både koncentration og fokus, når vi mennesker befinder os i VR.

 

Om Billederne: Fra Grønnemose Skole i Gladsaxe kommune, som blandt andre arbejder med: VR mod mobning.

Image Full